Home » » lagu kebangsaan Arab Saudi Aash Al Maleek dan terjemahan lirik nya

lagu kebangsaan Arab Saudi Aash Al Maleek dan terjemahan lirik nya

Syair Bahasa Arab
ﺴﺎﺮﻋﻲ ﻠﻠﻤﺠﺪ ﻮاﻠﻌﻠﻴﺎﺀ

ﻤﺠﺪﻱ ﻠﺨﺎﻠﻕ ﺍﻠﺴﻤﺎﺀ
ﻮﺍﺭﻓﻌﻰ ﺍﻠﺨﻓاﻕ ﺃﺨﺿﺭ
ﻴﺤﻤﻝ ﺍﻠﻨﻮﺭ ﺍﻠﻤﺴﻄﺭ
ﺭﺩﺩي ﺃﷲ ﺃﻜﺑﺭ
ﻴﺎ ﻤﻮﻄﻨﻲ
ﻤﻮﻄﻨﻲ
ﻗﺩ ﻋﺸﺖ ﻓﺨﺭ ﺍﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ﻋﺎﺶ ﺍﻠﻤﻠﻚ ﻠﻠﻌاﻠﻢ ﻮﺍﻠﻮﻂﻦ
+rinaldhie siboro
 Terjemahan Bahasa Indonesia 
Bergegas, raihlah keagungan!
Muliakanlah Sang Pencipta langit!
Kibarkanlah bendera hijau!
Pancarkanlah cahaya terang!
Serukanlah: Allah Maha Besar!
Wahai tanah airku!
Tanah airku!
Berjayalah umat Islam,
Hidup Raja! Bagi bangsa dan negara!
+Regina putri ( Tante Nia ) 
Alih Aksara Arab-Latin
Sa:ri'i: li al-majdi wa al-'alya:'a
Majjidi: likha:liq al-sama:'a
Wa-r-fa'i al-khaffa:q akhdhar
Yahmil al-nu:r al-musaththar
Raddidi: Allahu Akbar!
Ya: Mawthini:!
Mawthini:!
Qad 'ishta fakhr al-muslimi:n,
'A:sh al-malik, li-l-'a:lam wa-l-wathan!
sebelumnya : lagu kebangsaan australia

0 komentar:

Posting Komentar

Cari Chord